Vi lägger marknadens tuffaste golv för:
 • Butiker och köpcentrum
 • Tillverkningsindustri
 • Verkstadsindustri
 • Kontor- och utställning
 • Bostäder (hyreshus, bostadsrätter)
 • Livs- och läkemedelsindustri
 • Sjukhus och skolor
 • Storkök och restaurangkök
 • Lager och arkiv
 • Lantbruk
 • Försvarsindustri
 • Gångbroar, perronger, gångstråk
 • Parkeringshus, garage
 • Halkbaneanläggningar

Efter 40 år i branschen har Fogfria Ytor hunnit leverat slitstarka, funktionella och estetiska golv till de flesta miljöer, allt från flygplanshangarer till namnstarka butikskedjor. Under årens lopp har vi kunnat följa hur våra golv har klarat de påfrestningar som ytorna utsätts för. Vi har sett vilka produkter som klarar sig i olika miljöer - och vilka som inte gör det - och det är med den erfarenheten i ryggen vi möter dig som kund.

Produktöversikt

Härdplastgolv / plastmassegolv
Epoxi, polyuretan och akrylgolv i olika skikt-tjocklekar och ytstrukturer som lägges på betong eller industriellt flytspackel. Dessa golv har mycket hög slitstyrka och bärighet och är lätta att underhålla även i de mest krävande miljöer. 

Golvfärg för betonggolv
En plan betongplatta av hög kvalitet är ett bra golvunderlag i sig. Med en stryktålig golvfärg får betongen ett tilltalande utseende till minsta möjliga kostnad.

Klinkers och stengolv
Robusta och lättstädade golv i en mängd olika variationer och kvalitéer, från keramiska material till natursten. 

Parkett och brädgolv
Massiva trägolv ger ett harmoniskt intryck och åldras vackert om det underhålls rätt. Lika viktigt som träets kvalitet är valet av ytlack som skyddar mot repor, slitage och fukt.

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook