Kolfiberförstärkning Stockholm - revolutionerande teknik 

I takt med tiden kommer olika saker att nötas ut i byggnader och lokaler. För många handlar denna fråga om olika ytskikt och där exempelvis golv, väggar och tak tar skada och måste bytas ut. Detta slitage kan emellertid också drabba bärande konstruktioner som måste förstärkas för att även fortsatt vara säkra och hållbara. 

Förstärkningen i fråga har traditionellt skett med hjälp av exempelvis balkar - något som varit långt ifrån optimalt sett till att vikten förändras och att detta kan leda till mer påfrestning. Därför är kolfiberförstärkning ett välkommet tillskott på marknaden och vi är stolta över att erbjuda den lösningen för företag och fastighetsägare i Stockholm

Med kolfiberförstärkning kan man skapa starka konstruktioner utan att vikten påverkas. Det handlar om en revolutionerande teknik som ger större säkerhet. Dessutom till lägre priser. 

Kontakta oss för en offert!


Vi hjälper er med kolfiberförstärkning i Stockholm 

Skador på byggnader och bärande konstruktioner kan komma som en följd av ålder, men även av exempelvis yttre påverkan. Ser man till Stockholm finns ett problem i att det hela tiden byggs nytt. Varje sprängning som sker skapar vibrationer och dessa kan leda till att olika närliggande byggnaders konstruktion tar skada. 

Extra viktigt är att man håller koll på hur en byggnad i närheten påverkas i samband med att en sprängning sker. Om skador skett är det också givetvis viktigt att snabbt åtgärda dessa innan de kan leda till allvarliga problem. Med kolfiberförstärkning i Stockholm finns ett effektivt verktyg för att snabbt och effektivt kunna åtgärda detta problem. Vi är ett företag med god vana av detta och vi kan definitivt hjälpa er att komma till bukt med dylik problematik. 

Goda referenser i form av nöjda kunder 

Vi har genom åren utfört massor av uppdrag i Stockholm och kan med detta också visa upp ett stort antal referensjobb - och sätta dig som ny kund i kontakt med dessa referenser. Vi är stolta över att ha så pass många nöjda kunder då dessa fungerar som ett bevis och kvitto på att vi skött vårt arbete till punkt och pricka. 

Då det kommer till en kolfiberförstärkning i Stockholm krävs ett absolut gehör och kunskap om både material och tillvägagångssätt. Minsta fel kan leda till en katastrof. Vi är experter på denna teknik och hjälper dig gärna! 

Kolfiberförstärkning Stockholm

Beständighet mot korrosion

En stor fördel med kolfiber som material i allmänhet och med en kolfiberförstärkning i synnerhet är att man kan utföra det i mer krävande miljöer. 

I miljöer där exempelvis korrosion är ett problem blir kolfiber ett riktigt bra val. Detta som en följd av att materialet inte rostar eller oxiderar. Ser man till exempelvis balkar finns alltid risken för detta närvarande och det kan forcera fram akuta åtgärder inom loppet av bara några år.

En annan fördel med en kolfiberförstärkning är att kolfiber har en hög styvhet. Oavsett hur belastningen ser ut kan rätt utförd kolfiberförstärkning hålla emot utan att böjas eller tappa formen. 

Låg termisk expansion hos kolfiber 

Ytterligare en fördel med kolfiber sett till de mer krävande miljöerna är att materialet håller en låg termisk expansion. Detta innebär konkret att miljöer med tydliga förändringar i temperaturer är ultimata att använda i kolfiberförstärkning i. 

Materialet tappar varken form eller drabbas av någon storleksförändring som en följd av kyla eller hetta. Det är ett rakt igenom bra material att använda för att säkra bärande delar av konstruktionen med. Oavsett hur miljön i byggnaden ser ut. 

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook