Kompletta lösningar för P-hus och garage

Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen.

Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen. Bjälklaget och dess armering korrideras och skadorna fortsätter ofta ned till eventuella underliggande plan. Dessutom nöter grus och dubb sönder betongytan, vilket accelererar nedbrytningen av betong och armering. På sikt påverkas bärigheten i hela konstruktionen.

En skyddande ytbeläggning är en långsiktig investering i fastigheten
En korrekt utförd ytbeläggning skyddar bjälklaget under många år och är en klok investering, i synnerhet om man räknar in alternativkostnaden för underhåll och renovering av bjälklag och ramper. För utsatta miljöer rör det sig om miljonbelopp i besparingar på underhållet under en 10-års period. Dessutom skonar man bilar och fordon som annars tar skada av gropar, lösa betongbitar och dammpartiklar. 

Lättstädat, ljust och säkert
En ytbeläggning gör även stor skillnad i det estetiska intrycket, lokalerna blir betydligt ljusare, det är lättare att hålla rent och dessutom är en ljus miljö en säker miljö, både vad gäller trafiksäkerhet och ur brottssynpunkt. 

Referenserkunder
Arlanda flygplats, Näringslivets hus, Södertälje centrum m.fl.

Behovsområden

Parkering, mellanbjälklag
Parkeringsytor behöver skydd mot aggressiva kemikalier medan körbanor och kurvor måste ha ett extremt slitstarkt halkskydd som bibehåller sin funktion trots kraftigt slitage och nedsmutsning. Våra kompletta polyuretansystem för mellanbjälk-lag ger en hög slitstyrka, lång livslängd, mycket hög kemikalieresistens, hög belysningsgrad och en spricköverbryggande funktion som klarar viss sprickbildning. Körbanor och parkeringsytor målas med fördel i olika färger för tydlig avgränsning, ofta med separata kulörteman på respektive plan för enklare orientering. 

Parkeringsdäck, utomhusliggande
Parkeringsytor på bjälklag som ligger exponerade under bar himmel är extra utsatta. Här använder Fogfria Ytor beläggningar särskilt utvecklade för exponerade bjälklag bestående av UV-resistent, spricköverbyggande polyuretan med vattentät slityta och en tjocklek på ca 4mm. Dessa system kan även läggas på befintlig asfaltsbeläggning.

Ramper och farthinder
Fogfria Ytor har specialprodukter för ramper, farthinder och andra kritiska partier som ger en extra grovkorning yta men samtidigt extrem slitstyrka och livslängd. 

Linjemarkering
Vi utför även traditionell linjemarkering kring parkeringsytor och på körbanor liksom specialmarkering och målning på golv och vägg, t.ex. med fluorescerande färg, vid utgångar, nödutgångar, portaler och dylikt.

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook