Fördel kolfiber:

  • Hög draghållfasthet och ​​​styvhet i förhållande till vikt
  • Tunna förstärkningsskikt
  • Låg materialutmattning och hög korrosionsbeständighet
  • Lätt att hantera och transportera
  • Snabb applicering = korta och få driftstoppstillfällen
  • Hög flexibilitet vid utförandet
  • Problemfri visuell integration i byggnadsverket
  • God ekonomi i hela systemet
  • Möjlighet till förspänning 

Inget byggnadsverk håller för evigt

Inte sällan blir det efter en tid nödvändigt med förstärkningsåtgärder av bärande konstruktioner. Detta kan förorsakas av förändrat användnings-område eller att det ställs nya belastningskrav på konstruktionen. I efterhand kan också förbättringar behövas, då byggnaden genom högre påfrestningar utsätts för slitage utöver det planerade. Skador kan ha uppstått genom yttre inverkan, t ex storm eller vibrationer, och måste avhjälpas för att garantera byggnadens säkerhet. Även nya lagar och normer kan kräva åtgärder.

Traditionella metoder ofta kostsamma och resurskrävande

Under lång tid har traditionella metoder förhärskat, t. ex. förstärkning genom ökat tvärsnitt med sprutbetong, avväxling med stålbalkar eller utanpå-liggande armering i form av stålplåt. Dessa konventionella metoder ger dock upphov till vissa problem, såsom ökad vikt på byggnadsdelen samt att utrymmets volym begränsas samtidigt som att ingreppen krävt stora personella och maskinella resurser och orsakat långa driftstopp, buller och nedsmutsning.

Kolfiber - en revolutionerande förstärkningsteknik

Kolfibern har redan bevisat sina egenskaper som ett lätt och stabilt byggmaterial inom många områden. Dess specifika fördelar är minimal termisk utvidgning, låg materialutmattning och extrem korrosionsbeständighet. Kolfiberförstärkning är betydligt mindre resurskrävande än konventionell förstärkningsteknik, det är tidseffektivt, smutsar inte ned och ger i de flesta fall ett bättre slutresultat än traditionella metoder. 

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook