Våra golv

Funktion och design i perfekt symbios

I butiker och gallerior försvinner väggarna bakom skyltning, hyllor och varor, kvar blir öppna golvytor som därmed får en framträdande roll i helhetsintrycket. Fogfria Ytor samarbetar med några av sveriges mest erkända arkitektkontor för att skapa spännande och funktionella miljöer, ofta med utgångspunkt från ett specifikt designspråk.

Våra tjänster

SLIPNING OCH BLÄSTRING AV BETONG

Slipning med diamantslipmaskin tar bort ojämnheter, limrester mm
Våra tjänster

INJEKTERING & RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Utfyllnad av sprickor och bompartier i betongkonstruktioner utföres med särskilda injekteringsprodukter.
Våra tjänster

DAMMBINDNING

Försegling av betonghud genom applicering av 1-komponentsprodukt.
Våra tjänster

BELÄGGNING AV SLÄTA HÄRDPLASTGOLV

Släta beläggningar av självnivellerande plastmassa läggs med skikttjocklek 2-4 mm på underlag av betong eller industrispackel.

Parkering

Kompletta lösningar för parkeringshus och garage

Kolfiber

Inget byggnadsverk håller för evigt

Sociala medier

Ta del av vår vardag

Följ oss gärna på Facebook