Våra golv

Funktion och design i perfekt symbios
I butiker och gallerior försvinner väggarna bakom skyltning, hyllor och varor, kvar blir öppna golvytor som därmed får en framträdande roll i helhetsintrycket. Fogfria Ytor samarbetar med några av sveriges mest erkända arkitektkontor för att skapa spännande och funktionella miljöer, ofta med utgångspunkt från ett specifikt designspråk.

Läs mer

Tjänster

SLIPNING OCH BLÄSTRING AV BETONG
Slipning med diamantslipmaskin tar bort ojämnheter, limrester mm

INJEKTERING & RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Utfyllnad av sprickor och bompartier i betongkonstruktioner utföres med särskilda injekteringsprodukter.

DAMMBINDNING

Försegling av betonghud genom applicering av 1-komponentsprodukt.

BELÄGGNING AV SLÄTA HÄRDPLASTGOLV

Släta beläggningar av självnivellerande plastmassa läggs med skikttjocklek 2-4 mm på underlag av betong eller industrispackel.

Läs mer

Parkeringshus & Garage

Kompletta lösningar för parkeringshus och garage
Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen. Bjälklaget och dess armering korrideras och skadorna fortsätter ofta ned till eventuella underliggande plan. Dessutom nöter grus och dubb sönder betongytan, vilket accelererar nedbrytningen av betong och armering. På sikt påverkas bärigheten i hela konstruktionen.

Läs mer

Kolfiber

Inget byggnadsverk håller för evigt
Inte sällan blir det efter en tid nödvändigt med förstärkningsåtgärder av bärande konstruktioner. Detta kan förorsakas av förändrat användningsområde eller att det ställs nya belastningskrav på konstruktionen. I efterhand kan också förbättringar behövas, då byggnaden genom högre påfrestningar utsätts för slitage utöver det planerade. Skador kan ha uppstått genom yttre inverkan, t ex storm, och måste avhjälpas för att garantera byggnadens säkerhet. Även nya lagar och normer kan kräva åtgärder.

Läs mer

Sociala medier

ta del av vår vardag